عكاسي تبليغاتى

- بررسی ارتباط عکاسی و تبلیغات : تعشناخت فرایند عکاسی وتبلیغات * چگونگی ارتباط عکاسان باآژانس های تبلیغاتی و مدیران آنها

- ارتباط تصویری و ترکیب بندی در عکاسی تبلیغاتی : آشنایی باتکنیک های تاثیر گذار  در عکاسی برای ارتباط با مخاطب * روش های مختلف در طراحی صحنه

- چگونگی تاسیس یک استدیو عکاسی تبلیغاتی ضرورت تركيب بندي

- بررسی روش های نور پردازی اجسام خاص در ابعاد کوناگون 

- پردازش دیجیتال عکسها پس از عکاسی 

- معرفی  پروژ ه های تاثیر گذار در عکاسی 

ثبت نام