دوره آموزشی عکاسی فاین آرت

 

- عکاسی خلاقه 

- آشنایی با تاریخچه عکاسی هنری 

- معرفی شاخه ها و زیر مجموعه های عکاسی 

- تجزیه و تحلیل آثار هنری 

- شامل: ترکیب بندیی-نشانه شناسی-ساختار ومفهوم  

- کار با فتوشاپ و ابزارهای کاربردی 

- بررسی تاثیر هنر در عکاسی 

- آشنایی با آثار و هنرمندان عکاسی هنری  

- آشنایی با تکنیک های مختلف اجرایی 

- ارائه اثر

 

 

ثبت نام