دوره عکاسی مقدماتی

- معرفی علم عکاسی و جایگاه آن 

- آشنایی با شاخه ها و ژانرهای عکاسی 

- آشنایی با ساختار سخت افزاری دوربین

- آشنایی با سایر دوربینهای slrو تفاوت آن با دوربین کامپکت

- معرفی انواع لنزو تاثیر آنها

- فیلترها و تجهیزات جانبی  

- تکنیکهای عکاسی  

- آشنایی با mode های مختلف دوربین 

- آشنایی با تنظیمات دستی{مدm}

- نورسنجی و بررسی شاتر-ایزو-ودیافگرام

- آشنایی بانور- رنگ-کلوین-و وایت  بالانس در عکاسی 

- انواع تنظیمات فوکوس 

- آشنایی با عکاسی در شب 

- آشنایی با نرم افزارهای کاربردی نمایش عکس

- معرفی کتابهاو سایتهای مفید عکاسی 

- جلسه عکاسی در فضای آزاد 

 

ثبت نام