دوره عکاسی تکمیلی

- تعريف عكس خوب

- ضرورت تركيب بندي

- برش طلايي

- قانون سه گانه ، نقاط طلايي

- زاويه ديد 

- پرسپكتيو

- مقياس در عكس

- آشنايي با قواعد مينيماليسم 

- نقاط قوي و خطوط ديداري

- خطوط و منحني ها

- كاركرد اندازه و رنگ در تركيب بندي

- شكل ، فرم و سايه روشن

- بافت و زاويه تابش نور

- نويز و گرين

- نقش (pattern)

- توناليته و كنتراست ديجيتال

- عكاسي سياه و سفيد، تك رنگ

- كادر (قطع عكس)

- فورگراند و بكگراند

- تفكيك سوژه از بكگراند

- آشنايى با عكاسي پانوراميك، ٣٦٠ درجه 

- تعادل ، تقارن و انعكاس

- كنتراست مفهومي

- ماسكه كردن ، شوخ طبعي

- دابل اكسپوژر

- كراپ عكس

- تايم لپس و مالتي مديا

- اردوي عكاسي و آشنايي با مجموعه عكس

 

ثبت نام