نورپردازی پرتره و مدلینگ

- شناخت نور کنترل شده و نور محیط 

- شناخت انواع ابزار پردازش نور و کاربرد آنها 

- تنظیمات مناسب دوربین برای عکاسی با فلاش های استودیویی 

- ترکیب بندی و پوزیشن های پرتره و مدلینگ 

- پوزیشن در عکس های تکی و گروهی  

- عکاسی پرتره با نور طبیعی (جلسه ی فضای باز)

- نکات قابل توجه در عکاسی کودک

- بررسی آثار و نحوه کارکرد عکاسان پرتره و مدلینگ مطرح معاصر جهان

- نحوه ارتباط حرفه ای با مدل 

 

   ثبت نام